Menu

Linkit

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=176299&lan=FI 

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 

Laatuasiaa: Kannattaa tutustua

www.pientalonlaatu.fi

Pk-seudun kuntien yhteiset rakennuslupatulkinnat: http://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx 

 

 
 
© Rakentajapalvelu Aho Oy - kaikki oikeudet pidätetään - sivuja päivitetty viimeksi 20.10.2023 kello 14.46