Menu

Tilaajan vastuu rakentamistoiminnassa laajeni

Syyskuun alusta 2012 tilaajan on rakentamistoiminnassa useimmissa tilanteissa pyydettävä sopimuskumppanilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen rekisteröintiin, eläkevakuuttamiseen, verojen maksamiseen ja sovellettavaan työehtosopimukseen liittyvät tiedot.

Uutena asiana myös tapaturmavakuutuksen täytyy kuulua selvitettäviin asioihin. Selvitykset on jatkossa pyydettävä myös silloin, kun yritysten toiminta on vakiintunutta tai kun tilaajan tai alihankkijan sopimussuhde on vakiintunut.

Lain noudattamista tehostetaan rakentamistoimintaa koskevalla korotetulla laiminlyöntimaksulla. Maksu on vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euroa. Se voidaan määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

Julkisista hankinnoista annettua lakia muutettiin siten, että jatkossa kaikkien lain tarkoittamien hankintayksiköiden on urakkasopimuksessa edellytettävä rakennusurakoitsijalta työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamista. Vähimmäistyöehdot määräytyvät lain ja työehtosopimusten mukaisesti ja liittyvät esimerkiksi palkkaukseen, työaikoihin ja lomiin.

Lakimuutokset ovat osa hallituksen harmaan talouden ja talousrikostorjunnan toimintaohjelmaa vuosille 2012-2015. Ohjelmalla tavoitellaan hallituskauden aikana 300-400 miljoonan euron vuosittaista verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäystä.

- Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta 469/2012
- HE 18/2012

(17.09.2012)

» Näytä kaikki uutiset

 
 
© Rakentajapalvelu Aho Oy - kaikki oikeudet pidätetään - sivuja päivitetty viimeksi 07.11.2016 kello 09.21